EN in English

Labāk ubags ar godu, nekā bagāts ar kaunu. (LFK 1752, 3418)

Letonica, 1(3)

Lasītavas grāmatas

Autori                          
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Briedis, R., Ābele, K. (Red.). (1999). Letonica, 3. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK TP LETO 795 1999-3
Numurs LFK 01633