EN in English

Kad zinātu kur kritīs, tad būtu nolicis salmus. (LFK 941, 2078)

Материалы по этнографии латышского племени, 6

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Maskava
Izdevējs Императорское общество любителей обществознанія, антропологіи и этнографіи
Apraksts Материалы по этнографии латышского племени, книга 6. (1881). Москва: Императорское общество любителей обществознанія, антропологіи и этнографіи.
Pases Nr. LFK PP MATERIAL 831 1881
Numurs LFK 00161