EN in English

Reits gudruoks par vokoru. (LFK 508, 1454)

Vecās māmuliņas dziesmu pūrs Zlēkstendē

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Elpa-2
Apraksts Gaile, M., R. (Sast.). (2008). Vecās māmuliņas dziesmu pūrs Zlēkstendē. Rīga: Elpa-2.
Pases Nr. LFK Np VECAS 025 2008
Numurs LFK 00150