EN in English

Ziepes gan melnas, bet nomazgā baltu. (LFK 556, 10765)

Этнолингвистика текста: семиотика малых форм фольклора, 1

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta
Izdevējs
Apraksts
Pases Nr. LFK LV ETNO 650 1988
Numurs LFK 01487