EN in English

Kad mierīgs prāts vakarā, tad skaidra galva no rīta. (LFK 1599, 1682)

Vārkavas novada mutvārdu daiļrades pūrs, 2

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rēzekne
Izdevējs Latgales Kultūras centra izdevniecība
Apraksts Vilmane, J. (Sast.). (2009). Vārkavas novada mutvārdu daiļrades pūrs, 2. Rēzekne: Latgales Kultūras centra izdevniecība.
Pases Nr. LFK Np VARKA 701 2009-2
Numurs LFK 00149