EN in English

Kur zirgs, tur vezums; kur meitas, tur runāšana. (LFK 1599, 9345)

Vārkavas novada mutvārdu daiļrades pūrs, 1

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rēzekne
Izdevējs Latgales Kultūras centra izdevniecība
Apraksts Vilmane, J. (Sast.). (2006). Vārkavas novada mutvārdu daiļrades pūrs, 1. Rēzekne: Latgales Kultūras centra izdevniecība.
Pases Nr. LFK Np VARKA 701 2006-1
Numurs LFK 00148