EN in English

Kas lepneibai pakaļ dzanās, tys viejam leidza skrīn. (LFK 1252, 108)

Valmieras novada teikas

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Valmiera
Izdevējs Valmieras rajona skolu pārvalde
Apraksts Ruberte, I. (Sast.). (1999). Valmieras novada teikas. Valmiera: Valmieras rajona skolu pārvalde.
Pases Nr. LFK Np VALMI 383 1999
Numurs LFK 00146