EN in English

Kad zinātu kur kritīs, tad būtu nolicis salmus. (LFK 941, 2078)

Tukuma novada kultūrvēsture

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Tukums
Izdevējs Tukuma muzejs
Apraksts Ozola, A. (Red.). (2010). Tukuma novada kultūrvēsture: rakstu krājums. Tukums: Tukuma muzejs.
Pases Nr. LFK Np TUKUM 214 2010
Numurs LFK 00143