EN in English

Kad lapsa skraida apkārt, tad neesi zoss. (LFK 1379, 7895)

Trīs sidraba avotiņi

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Mālpils
Izdevējs Mālpils pagasta padome
Apraksts Pauloviča, I. (Sast.). (2008). Trīs sidraba avotiņi: Mālpils novada folklora. Mālpils: Mālpils pagasta padome.
Pases Nr. LFK Np TRIS 580 2008
Numurs LFK 00142