EN in English

Tev prāts kā slotas kāts. (LFK 918, 125)

Rucavā, tur Paurupē

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Liepāja
Izdevējs LiePA
Apraksts Laumane, B., Ozola, I., Girņus, G. (Red.). (2007). Rucavā, tur Paurupē: etnogrāfija, folklora, valoda. Liepāja: LiePA.
Pases Nr. LFK Np RUC 080 2007
Numurs LFK 00135