EN in English

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. (LFK 1279, 2179)

Rāpatu grāmata

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Visual studio
Apraksts Junkara, L. (Sast.). (2011). Rāpatu grāmata: no Piltenes Ugālē. Rīga: Visual studio.
Pases Nr. LFK Np RAP 610 2011
Numurs LFK 00133