EN in English

Kurls un mēms, bet rēķinus ved. (LFK 1001, 493)

Mālpils

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Mālpils
Izdevējs Mālpils pagasta dome
Apraksts Kalniņa, V. (Sast.). (2005). Mālpils. Mālpils: Mālpils pagasta padome.
Pases Nr. LFK Np MALPI 411 2005
Numurs LFK 00129