EN in English

Ziepes gan melnas, bet nomazgā baltu. (LFK 556, 10765)

Madonas novada vērtums

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Latvija
Izdevējs Vidzemes jauno talantu atbalsta fonds
Apraksts Kumsārs, A. (Sak.). (2005). Madonas novada vērtums. Latvija: Vidzemes jauno talantu atbalsta fonds.
Pases Nr. LFK Np MADO 193 2005
Numurs LFK 00128