EN in English

Labāk ubags ar godu, nekā bagāts ar kaunu. (LFK 1752, 3418)

Lejas Bulāna - latviešu ciems Sibirijā

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zvaigzne ABC
Apraksts Strautniece, V. (Sast.). (1995). Lejas Bulāna - latviešu ciems Sibirijā. Rīga: Zvaigzne ABC.
Pases Nr. LFK Np LEJAS 402 1995
Numurs LFK 00127