EN in English

Kad lapsa skraida apkārt, tad neesi zoss. (LFK 1379, 7895)

Latvieši latviešu acīm: Sibīrija. Timofejevka

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Lielbārdis, A. (Sast.). (2011). Latvieši latviešu acīm: Sibīrija. Timofejevka: rakstu krājums. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK Np LATVIE 802 2011
Numurs LFK 00126