EN in English

Negriezi citiem rīkstes, lai pats netiktu pērts. (LFK 556, 8465)

Kultūrvēstures avoti un Alūksnes novads

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstis
Apraksts Markus, D., Cimermanis, S. (Sast.). (2014). Kultūrvēstures avoti un Alūksnes novads. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstis.
Pases Nr. LFK Np KULTUR 354 2014
Numurs LFK 00125