EN in English

Nieciņš ar nieciņu iztaisa sieciņu. (LFK 1552, 23882)

Folklore Fellows Communications, 246

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Helsinki
Izdevējs Academia Scientiarum Fennica
Apraksts Alver, B. G. (1990). Folklore Fellows Communications: Creating the Source Through Folkloristic Fieldwork, 246. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.
Pases Nr. LFK TP F 000 1990-246, LFK TP F 000 1990-246
Numurs LFK 01232
Dāvinatāji Bregenhojs, Karstens; Bregenhoja, Anniki