EN in English

Vajag laseit, vajag saprast, vajag dzeivuot, vajag zynuot. (LFK 1950, 8386)

Folklore Fellows Communications, 286

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Helsinki
Izdevējs Academia Scientiarum Fennica
Apraksts Uther, H. (2004). Folklore Fellows Communications: The Types of International Folktales, 286. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.
Pases Nr. LFK TP F 000 2004-286
Numurs LFK 01222
Dāvinatāji Bregenhojs, Karstens; Bregenhoja, Anniki