EN in English

Kam grēku daudz, tam spilvens ciets. (LFK 1573, 711)

Folklore Fellows Communications, 285

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Helsinki
Izdevējs Academia Scientiarum Fennica
Apraksts Uther, H. (2004). Folklore Fellows Communications: The Types of International Folktales, 285. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.
Pases Nr. LFK TP F 000 2004-285
Numurs LFK 01221
Dāvinatāji Bregenhojs, Karstens; Bregenhoja, Anniki