EN in English

Ar zīda diegu nevar rupju maisu lāpīt. (LFK 231, 4945)

Iecavas novada kapsētas, senkapsētas, svētkalni, 3

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Iecava
Izdevējs Iecavas dome
Apraksts Kivilands, Ē. (Sast.). (2004). Iecavas novada kapsētas, senkapsētas, svētkalni. Iecava: Iecavas Dome.
Pases Nr. LFK Np IEC 050 2004-3
Numurs LFK 00123