EN in English

Sēž uz zirga kā ķengurs. (LFK 31451, 3008)

Folklore Fellows Communications, 284

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Helsinki
Izdevējs Academia Scientiarum Fennica
Apraksts Uther, H. (2004). Folklore Fellows Communications: The Types of International Folktales, 284. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.
Pases Nr. LFK TP F 000 2004-284
Numurs LFK 01220
Dāvinatāji Bregenhojs, Karstens; Bregenhoja, Anniki