EN in English

Paklausīgi bērni vecākiem mīļi. (LFK 1337, 360)

Iecavas pagasta kapsētas, 2

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Iecava
Izdevējs Ē. Kivilands
Apraksts Kivilands, Ē. (Sast.). (2002). Iecavas pagasta kapsētas. Iecava: Ē. Kivilands.
Pases Nr. LFK Np IEC 050 2002-2
Numurs LFK 00122