EN in English

Skraida kā govs bez astes mušu laikā. (LFK 1459, 4036)

Iecavas pagasta kapsētas, 1

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Iecava
Izdevējs Ē. Kivilands
Apraksts Kivilands, Ē. (Sast.). (2001). Iecavas pagasta kapsētas, 1. Iecava: Ē. Kivilands.
Pases Nr. LFK Np IEC 050 2001-1
Numurs LFK 00121