EN in English

Laistuos kai sauleite Juoņu dīnys reitā. (LFK 509, 2016)

Feimaņu draudzes pasakas

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Nacionālais apgāds
Apraksts Spārītis, O. (Sast.). (2009). Feimaņu draudzes pasakas sastādītājs. Rīga: Nacionālais apgāds.
Pases Nr. LFK Np FEI 270 2009
Numurs LFK 00119