EN in English

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. (LFK 1279, 2179)

Folklore Fellows Communications, 292

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Helsinki
Izdevējs Academia Scientiarum Fennica
Apraksts Alver, B. G., Fjell, T. I., Oyen, O. (Eds.). (2007). Folklore Fellows Communications: Research Ethics in Studies of Culture and Social Life, 292. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.
Pases Nr. LFK TP F 000 2007-292
Numurs LFK 01163
Dāvinatāji Bregenhojs, Karstens; Bregenhoja, Anniki