EN in English

Kur krietna stabule, tur laba deja. (LFK 1695, 2517)

Ciblas novads

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rēzekne
Izdevējs Latgales Kultūras centrs
Apraksts Trukšāns, A. (Sast.). (1999). Ciblas novads. Rēzekne: Latgales Kultūras centrs.
Pases Nr. LFK Np CIB 130 1999
Numurs LFK 00117