EN in English

Kas nu debesīs ar slotas kātu iejājis. (LFK 1459, 4172)

Ādama stāsts

Lasītavas grāmatas

Autors  
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Purmalis, Ā. (2008). Ādama stāsts: Mazsalieču dzīve, ieradumi un tikumi Ā. Purmaļa autobiogrāfijā 19. un 20. gs. mijā. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK NF PURMALIS 592 2008
Numurs LFK 00105