Krišjāņa
Barona
konference

Pieredze pilsētā 2022

Pieredze pilsētā

Krišjāņa Barona konference 2022 "Pieredze pilsētā"
9.–10. novembris
Rīga, Latvijas Nacionālā bibliotēka

Konferencē bija klausāmi 25 referāti par dažādām ar pilsētu saistītām tēmām – daudzveidīgām kultūras un mākslas parādībām, folkloru, arhitektūru, zīmēm pilsētā, kopienu dzīvi apkaimēs un citiem jautājumiem. Plenārlekciju “Urbānā solastalģija: Rīgas priekšpilsētu mitināšanās stāsti” lasīja LU LFMI vadošā pētniece Dace Bula. Kā arī konferences ietvaros kuplā interesentu lokā tika svinēta grāmatas “Dzīve līdzās ostai” (zin. red. Dace Bula) atvēršana.

Konference organizēta Latvijas Zinātnes padomes projekta "Pieredze pilsētā: naratīvi, atmiņas, vietas mantojums" (lzp-2020/1-0096) un Valsts pētījumu programmas "Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide" (VPP-LETONIKA-2021/1-0008) ietvarā.

PROGRAMMA

Trešdiena, 9. novembris

Konferences atklāšana

Ievadvārdi

LU LFMI direktores Evas Eglājas-Kristsones uzruna


Plenārsēde. Vadītājs Gatis Ozoliņš

Dace Bula. Urbānā solastalģija: Rīgas priekšpilsētu mitināšanās stāsti


I sēde “Identitāšu ainavas: māksla, kultūra, vide”. Vadītāja Ieva Garda-Rozenberga

Māra Traumane. Piederība un pilsētas apguve kustībā “Nebijušu sajūtu restaurēšanas darbnīcas” mākslinieku loka tekstos, dziesmās un akcijās

Dina Suhanova. Praktiskā pilsētu pētniecība un eksperimentāla urbānās pieredzes veidošana – arhitektūras vasaras skolas

Liāna Ivete Beņķe. Baltijas stāsti: daudzveidīgu kultūras iniciatīvu loma pilsētvides attīstībā un kopienu stiprināšanā

Biruta Auriņa. Andrejsala kā laikmetīgās mākslas un kultūras centrs


II sēde “Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra, vide”. Vadītāja Ieva Vīvere

Sigita Ignatjeva, Anda Kuduma. Vietas identitāte: Liepājas pieredze divu Gūtmaņu radošajā dzīvē

Ieva Garda-Rozenberga. Latvijas romu vietas un identitātes mijietekmes

Rita Broka. Pilsētas audums. Vietas pieredzes loma Rūdolfa Heimrāta skolas pārstāvju radošajā darbā

Laine Kristberga, Līna Birzaka-Priekule. Mākslas dienas Rīgas pilsētvidē vēlīnā sociālisma periodā


III sēde “Pilsētas semiotika”. Vadītājs Aigars Lielbārdis

Olga Senkāne. Kapsēta pilsētā: kultūrsemiotisks ieskats Rēzeknes ebreju kapu dekoratīvajā grafikā

Otto Ķenga. Astoņstaru zvaigznes reprezentācijas 1934.–1940. gadā publiskajās iekš- un ārtelpās

Rita Grīnvalde. Zili dzeltenā Rīga: solidaritātes zīmes pilsētvidē


Kolektīvās monogrāfijas “Dzīve līdzās ostai” (zin. red. Dace Bula) atvēršana

Ceturtdiena, 10. novembris

IV sēde “Flanērisms un modernā pilsēta latviešu rakstniecībā”. Vadītājs Benedikts Kalnačs

Artis Ostups. Rīgas flanērisms: Valtera Benjamina “Stereoskops” un Jāņa Sudrabkalna “Ieslodzītie gaiļi”

Kārlis Vērdiņš. Latviešu flâneuse: Tijas Bangas romāna "Sieviete" varones pilsētā

Eva Eglāja-Kristsone. Pilsēta un patēriņš sieviešu autobiogrāfiskajā rakstībā


V sēde “Pilsēta un folklora”. Vadītāja Una Smilgaine

Aigars Lielbārdis. Lauku un pilsētvides tradīciju saskare dziednieku praksēs mūsdienās

Angelika Juško-Štekele. Pilsētas koncepts latgaliešu pasakās

Janīna Kursīte, Ingus Barovskis. Laucinieks pilsētā: individuālā pieredze lauka pētījumu materiālos

Uģis Nastevičs. Latvijas un latviešu tēls japāņu tviterī: pieredze pilsētā


VI sēde “Pilsētas pieredzēšana: naratīvi, atmiņas un vietas I”. Vadītājs Toms Ķencis

Gatis Ozoliņš. Dzīvot pilsētā: nostāsti un atmiņas par ikdienu Pārdaugavā

Una Smilgaine. Vietas izjūta Lucavsalā: Gunāra Indriksona piemērs

Ieva Vīvere. Mazie lielpilsētas naratīvi: lucavsalietes Zelmas Indriksones dienasgrāmatas

Guntis Pakalns. Ieskats Šampētera etnogrāfijā


VII sēde “Pilsētas pieredzēšana: naratīvi, atmiņas un vietas II”. Vadītāja Ilze Ļaksa-Timinska

Māra Mellēna. Folkloras festivāls pilsētvidē

Justīne Jaudzema. Folkloras kopas pilsētā: repertuāra veidošanas problemātika

Elīna Gailīte. Dejošana pilsētā: tautas deju un skatuvisko tautas deju pārstāvju skatījums


Pastaiga pa Pārdaugavu

0/0