Krišjāņa
Barona
konference

Folklora un atmoda 2021

Folklora un atmoda

Krišjāņa Barona konference 2021 "Folklora un atmoda"
28.–29. oktobris
ZOOM un FACEBOOK.COM/LULFMI

Krišjāņa Barona konference 2021 "Folklora un atmoda" bija veltīta folkloras un atmodas attieksmēm, kā arī personības, sabiedrības un politiskās varas rīcību analītiskam izvērtējumam Trešās atmodas kontekstā. Konferenci, kas Covid-19 pandēmijas dēļ pilnībā norisa tiešsaistē, rīkoja Aigars Lielbārdis kopā ar kolēģiem, tajā piedalīs 16 referenti no dažādām Latvijas augstskolām un zinātniskajiem institūtiem. Plenārsēdēs priekšlasījumus sniedza Guntis Šmidchens (Vašingtonas Universitāte Sietlā, ASV) un Valdis Muktupāvels (LU Humanitāro zinātņu fakultāte).

PROGRAMMA

Ceturtdiena, 28. oktobris

Konferences atklāšana
Konferences rīkotāja Aigara Lielbārža ievadvārdi
LU LFMI direktores Evas Eglājas-Kristsones uzruna
LU LFMI Latviešu folkloras krātuves vadītājas Ritas Grīnvaldes uzruna

Plenārsēde. Vadītāja Rita Grīnvalde
Guntis Šmidchens. Trešā atmoda un latviešu folkloristikas varianti

I sēde. Vadītājs Sandis Laime
Arnolds Klotiņš. Folklora kā alternatīvas kultūras pieteikums
Andris Kapusts. Friča Brīvzemnieka Latviešu folkloras biedrības dibināšana 1989. gadā
Ingus Barovskis. "Literatūra un Māksla" (1985–1991): folkloras kustības atbalsis
Māra Mellēna. Bērnu un jauniešu folkloras kopas starp iesaisti un tiešiesaisti

II sēde. Vadītāja Digne Ūdre
Angelika Juško-Štekele. Nacionālās un reliģiskās atmodas kopsakarības: svētceļojums uz Aglonu
Aivita Putniņa. "Roc, tautieti, dziļu aku, nedzer māsas asarēnas": attiecības ar vardarbību ģimenē un tautā
Inese Sirica. Ornaments latviešu lietišķajā mākslā. Veronikas Kučinskas nepublicētais 1995. gada manuskripts
Juris Urtāns. Atmoda un pilskalnu jaunatklāšana

Piektdiena, 29. oktobris

Plenārsēde. Vadītāja Sanita Reinsone
Valdis Muktupāvels. Skatuviskais un dzīvesveida folklorisms: vai uz viena viļņa?

I sēde. Vadītājs Gatis Ozoliņš
Janīna Kursīte. Rasma Rozīte un folkloras kustība Latvijā
Ieva Ančevska. Trešās atmodas rosinātais dzīvesveida folklorisms: tautas dziedniecības piemērs
Guntis Pakalns. Teicēja Alma Makovska un atmoda
Igeta Ozoliņa. Valda Muktupāvela folkloriskā darbība laikā no 1978. līdz 1988. gadam

II sēde. Vadītāja Ieva Tihovska
Anete Karlsone. Tautastērps folkloras kustībā 20. gadsimta 80. gados
Ieva Pīgozne. Tautastērps: ideoloģija vai zinātne?
Iveta Dukaļska. Folkloras reprezentācijas pasākumi 20. gadsimta 80. gados. Pušmucovas etnogrāfiskā ansambļa piemērs
Aigars Lielbārdis. Etnogrāfiskie ansambļi Latvijā: ģenēze un evolūcija

Saruna ar Ilgu Reiznieci "Atmoda un agrie gadi". Vadītājs Aigars Lielbārdis

0/0