Krišjāņa
Barona
konference

Folklora un izglītība 2019

Folklora un izglītība

Krišjāņa Barona konference 2019 "Folklora un izglītība"
30.–31. oktobris
Rīga, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrs

Latvijas Universitātes 100. jubilejas gadā folkloristu uzmanības centrā bija tradicionālās kultūras vieta izglītībā. Krišjāņa Barona konferenci "Folklora un izglītība" rīkoja Rita Treija. Pavisam 17 referātos tika analizēti gan folkloristikas vēstures jautājumi, gan mūsdienu problēmas: folklora kā ideoloģisks audzināšanas līdzeklis, folklora mācību grāmatās, studentu un skolotāju devums tradīciju dokumentēšanā, skolotāju joki, nemateriālā kultūras mantojuma apguves izaicinājumi un metodika u. c.

Konferences pirmās dienas vakarā tika rīkotas kolektīvās monogrāfijas "Latvijas Universitātes kolekcijas Latviešu folkloras krātuvē" atvēršanas svinības. Konferences otro dienu noslēdza diskusija "Folklora un izglītība?", kurā piedalījās augstskolu, vidusskolu un interešu izglītības pārstāvji.

PROGRAMMA

Trešdiena, 30. oktobris

Konferences atklāšana

Sēdi vada Sandis Laime
Ilze Ļaksa-Timinska. Folklora un ideoloģija: folkloras teksti latviešu mācību literatūrā PSRS 20. gadsimta 30. gados
Anita Helviga. Folkloristikas terminoloģija Luda Bērziņa grāmatā "Ievads latviešu tautas dzejā" (1940)
Gunta Siliņa-Jasjukeviča, Ilze Briška. Tradicionālā kultūra skolotāju izglītības programmās Latvijas izglītības reformas kontekstā

Sēdi vada Sanita Reinsone
Elīna Gailīte. Jaunas dejas jaunos laikos
Ingus Barovskis. Aplokšņu ilustrāciju semiotika padomju domāšanas audzinošajā kontekstā
Viktorija Prituļaka. Liturģiskā un ārpusliturģiskā muzikālā materiāla mācīšanās Ukraiņu grieķu katoļu baznīcas Rīgas draudzē

Sēdi vada Baiba Krogzeme-Mosgorda
Ieva Tihovska. Folkloras vākšana Rīgas Herdera institūtā
Gatis Ozoliņš. Meklējot teicēju: Studentu ražošanas prakses dienasgrāmata
Māra Vīksna. Folkloras prakse manā redzeslokā
Janīna Kursīte. LU HZF folkloras lauka pētījumi (1999–2019): vairāklīmeņu dialoga iespējas

Grāmatas "Latvijas Universitātes kolekcijas Latviešu folkloras krātuvē" atvēršana; muzicē etnoprieka grupa "Ogas"

Ceturtdiena, 31. oktobris

Sēdi vada Digne Ūdre
Inese Sirica. Mūsdienu studenti lasa Pieminekļu valdes pierakstus par gadskārtu svētkiem. Etnogrāfijas un folkloras mācību metode – Latvijas Mākslas akadēmijas piemērs
Liene Markus-Narvila. Dainas – Lejaskurzemes izlokšņu fonētikas un morfoloģijas mācīšanas un apguves avots studentiem un izlokšņu interesentiem
Māra Mellēna. Nemateriālais kultūras mantojums neformālajā izglītībā: bērnu un jauniešu folkloras kopu pieredze Latvijā
Ilga Reizniece. Kā mācīt folkloru šodien

Diskusija "Folklora un izglītība?"
Vada Guntis Pakalns
Diskusijas dalībnieki: Ieva Kalniņa (LU Humanitāro zinātņu fakultāte), Juris Urtāns (Latvijas Kultūras akadēmija), Māra Mellēna (Valsts Izglītības satura centrs, tradicionālās kultūras biedrība "Aprika"), Rita Pudāne (Riebiņu vidusskola), Daina Štokmane (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija)

0/0