Krišjāņa
Barona
konference

Tradīcijas un valsts 2018

Tradīcijas un valsts

Krišjāņa Barona konference 2018 "Tradīcijas un valsts"
30.–31. oktobris
Rīga, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrs

Atskatoties uz Latvijas valstiskuma simtgadi, Krišjāņa Barona konferences 2018 "Tradīcijas un valsts" vadmotīvs bija tradīciju – tradicionālās kultūras, folkloras un tās pētniecības – attiecības ar valsts varu 20. gadsimta gaitā un mūsdienās. Konference, kuru organizēja Toms Ķencis, pulcēja folkloristus, etnogrāfus, sociologus, vēsturniekus un citu nozaru pārstāvjus, tika nolasīts pavisam 21 zinātniskais referāts. Ar uzsvaru uz padomju okupācijas mantojumu, plašais referātos aplūkoto tēmu loks ietvēra gan nozares vēstures pētījumus, gan folkloras un nacionālās mākslas attiecības, tautas dziedniecību un politisko varu, tāpat arī Dziesmu svētkus, Baltā galdauta svētkus un citas mūsdienu tradīcijas.

PROGRAMMA

Otrdiena, 30. oktobris. Folkloristika un ideoloģija

Konferences rīkotāju ievadvārdi

1. sekcija. Teorētiskās perspektīvas
Vadītāja Rita Treija
Ave Goršič. Presented by the fourth estate: folklore and traditional culture as a tool for state and ideology
Dace Bula. Padomju vara un refleksīvā etnogrāfija
Toms Ķencis. Tradīcijas un valsts Padomju Latvijā

2. sekcija. Folkloristikas vēsture
Vadītāja Ilze Boldāne
Gatis Ozoliņš. Pirmā pasaules kara folklora LPSR folkloristu zinātnisko ekspedīciju kolekcijās
Māra Vīksna. Ziņas par teicējiem padomju ideoloģijas spogulī
Guntis Pakalns. Padomju laika latviešu pasaku grāmatas
Aigars Lielbārdis. Latviešu buramvārdi: atļautais un aizliegtais

3. sekcija. Folkloristikas vēsture II
Vadītājs Kaspars Zellis
Ieva Tihovska. "Bet vai rakstīt žīda vārdu uzvārd? Jeb žīda vārdu uzvārd nerakstīt?": mazākumtautību folkloras vākšana 1920. gados
Ieva Garda-Rozenberga. Romu glābēji: stāsti, piemiņa un vara(s) Latvijā
Māra Mellēna. Ezotēriskais eklektisms kā tradīcijas e-viela

Latviešu tautasdziesmu akadēmiskā izdevuma 11. sējuma atvēršana

Trešdiena, 31. oktobris. Folklora un vara

Plenārlekcija. Mārtiņš Kaprāns. Tradicionālisma un ontoloģiskās nedrošības valoda Latvijas publiskajā telpā

1. sekcija. Tradīciju dinamika
Vadītājs Mārtiņš Kaprāns
Angelika Juško-Štekele. Folkloras elementi Latvijas politiskajā karikatūrā
Jānis Daugavietis. Dziesmu svētku tradīcijas valstiskošana
Rita Treija. Baltā galdauta svētki: par, pret, atturas

2. sekcija. Folklora un māksla
Vadītāja Iliana Veinberga
Digne Ūdre. Nacionālā ornamenta meklējumi: Auseklītis
Ilona Audere. Folklora un mīti Latvijas mākslā simt gados
Ieva Melgalve. Tautumeita un tautastērps Artūra Bērziņa mākslā

3. sekcija. Starpnozaru aspekti
Vadītājs Aigars Lielbārdis
Anete Karlsone. Tautiskā tērpa lietojums padomju Latvijā: tradīcija ar “dubulto dibenu”
Aigars Liepiņš. Vietvārds starp folkloru un valodniecību
Ieva Ančevska. Dziedināšanas tradīcija – no aizlieguma līdz mūsdienu intensīvajām izpausmēm

0/0