Krišjāņa
Barona
konference

Folklora: vērtības un intereses 2017

Folklora: vērtības un intereses

Krišjāņa Barona konference 2017 "Folklora: vērtības un intereses"
30.–31. oktobris
Rīga, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrs

Krišjāņa Barona konferencei 2017. gadā dots nosaukums "Folklora: vērtības un intereses", un to organizēja Gatis Ozoliņš. Konference iekļāvās Letonikas VII kongresa programmā. Pētnieki bija aicināti pieteikt referātus, kas veltīti folkloras sociālās, reliģiskās un nacionālās funkcionalitātes un valstiskā nozīmīguma izvērtējumam. Divās konferences dienās tika nolasīti 24 referāti, konferences dalībniekiem pārstāvot Latvijas Universitāti – LU LFMI Latviešu folkloras krātuvi, Latvijas vēstures institūtu, Humanitāro zinātņu un Teoloģijas fakultāti, kā arī Daugavpils Universitāti, Liepājas Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Latvijas Mākslas akadēmiju, Valsts Izglītības satura centru un Igaunijas Literatūras muzeju. Priekšlasījumos tika skarts plašs pētniecisko jautājumu loks – folkloras vērtīguma koncepts publiskajā telpā, folklora mantojuma, tradīcijas un identitātes diskursā, folklora kā nozīmīgs starpdisciplināru zināšanu avots u. c.

PROGRAMMA

Pirmdiena, 30. oktobris

Konferences atklāšana

Sēdi vada Gatis Ozoliņš
Dace Bula. Folkloras vērtība mantiskuma metaforās: ieskats jēdziena "garamantas" vēsturē
Guntis Pakalns. A. Lerha-Puškaiša publiskā dzīve
Rita Treija. Kad Dainu skapim ir vairāk like nekā tavam uzņēmumam
Kristīne Rotbaha. Lauku īpašums latviešu folklorā tiesiskās paļāvības un tiesisko vērtību kontekstā

Sēdi vada Sanita Reinsone
Janīna Kursīte. Vietas vērtība: Daugavpils novads
Ingus Barovskis. Iekštelpu iekārtojuma ikonogrāfija folkloras un reliģisko priekšstatu sinkrētismā: Daugavpils novada piemērs
Svetlana Pogodina. Kaimiņa mitoloģizācija: ebreju stereotips Latgales mutvārdu tradīcijā
Inese Sirica. Mūsu etnogrāfisko (tautas) pūra mēbeļu otnieki ebreji

Sēdi vada Ieva Garda-Rozenberga
Angelika Juško-Štekele. Koncepts "grēks" latgaliešu pasakās
Ieva Pīgozne. Latviešu folkloras krātuves krājuma izmantošanas iespējas 19. gadsimta kāzu apģērba izpētē
Ave Goršiča. Tautas ārstniecības "garu" meklējot
Ieva Ančevska. Veseluma un veselīga dzīvesveida vērtības folklorā un tradīcijā

Ievas Tihovskas grāmatas "Īsta čigānu mūzika: Autentiskums un etniskums Latvijas čigānu (romu) mūzikā" un Sanitas Reinsones grāmatas "Apmaldīšanās poētika teikās, stāstos un sarunās" atvēršana

Otrdiena, 31. oktobris

Sēdi vada Ieva Tihovska
Eva Mārtuža. Dieva būtība latviešu folklorā saistībā ar klasiskā teisma izstrādāto koncepciju
Jānis Priede. "Mūžam" reliģiskā dimensija: no dainām līdz kristīgajam tekstam
Anita Stašulāne. Sapņu interpretācija: Raiņa skatījums
Ilona Ļaha. "Zili ziedi, zelta rasa" – "Latvju dainu" izlase zviedru valodā

Sēdi vada Māra Vīksna
Aigars Lielbārdis. Latviešu kalendārs un svinamās dienas: kristīgās tradīcijas ietekme
Beatrise Reidzāne. Vilka tēla motifēmas "Latvju dainās"
Māra Mellēna. Mantojums, tradīcija, jaunrade: bērnu un jauniešu folkloras kopu pieredze Latvijā
Gatis Ozoliņš. Pirmā pasaules kara folklora: lietojuma vērtība

Sēdi vada Sandis Laime
Digne Ūdre. Svastika un ugunskrusts: konfliktējošās identitātes
Jolanta Stauga. Latviešu ticējumi par dzemdībām un jaundzimušo mūsdienu folkloras kontekstā
Žans Badins. Padomju perioda atmiņu albumu izpētes problemātika
Baiba Krogzeme-Mosgorda. Tautas rakstīšanas tradīcijas kā kultūras vērtība

0/0