Krišjāņa
Barona
konference

Dainu skapis: no zinātniskas kartotēkas līdz kultūras simbolam 2015

Dainu skapis: no zinātniskas kartotēkas līdz kultūras simbolam

Krišjāņa Barona konference 2015 "Dainu skapis: no zinātniskas kartotēkas līdz kultūras simbolam"
2.–3. novembris
Rīga, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrs

Krišjāņa Barona konference 2015 "Dainu skapis: no zinātniskas kartotēkas līdz kultūras simbolam" bija veltīta Dainu skapja 135 gadu jubilejai, "Latvju dainu" publicēšanas simtgadei (18941915) un Krišjāņa Barona 180. dzimšanas dienai. Konferenci organizēja Baiba Krogzeme-Mosgorda. Tās ietvaros LNB Konferenču centra vestibilā notika grafiķa Daiņa Rožkalna izstādes "LĪDZĪBAS. Ilustrācijas akadēmiskajam tautasdziesmu izdevumam" atklāšana un Beatrises Reidzānes grāmatas "Latviešu tautasdziesmu semantika. Dabas tēli tautasdziesmās" atvēršanas svētki.

PROGRAMMA

Pirmdiena, 2. novembris

Konferenci atklāj LFK vadītāja Rita Treija

1. sēde. Vada Baiba Krogzeme-Mosgorda
Skaidrīte Lasmane. Latviešu tautasdziesma kā kultūras kapitāla lietotpratība 21. gadsimtā
Angelika Juško-Štekele. Konceptuālās metaforas Krišjānim Baronam veltītajos nekrologos
Janīna Kursīte. Tikuma jēdziens tautasdziesmās

2. sēde. Vada Angelika Juško-Štekele
Māra Vīksna. Ko bez tautasdziesmām glabā Dainu skapis
Rūta Kārkliņa. Dainu skapis – ne(iespējamā) misija
Gatis Ozoliņš. Ērgļu vērtums: dažas iespējamas Pētera Dambīša dzīves lappuses un viņa folkloras vākums
Andris Ērglis. Piebalgas raksti Dainu skapī

3. sēde. Vada Rita Treija
Ieva Pīgozne. Par pelēkās krāsas nozīmi tradicionālajā apģērbā un latviešu folkloras tekstos
Ausma Celmiņa-Ķeirāne. Tautasdziesmas atspoguļojums mākslā
Kristiāna Ābele. "Kas tie tādi, kas dziedāja…": Jaņa Rozentāla bukolisko tēlu un ainu galerija starp realitāti un mītisko pasauli

Daiņa Rožkalna izstādes "LĪDZĪBAS. Ilustrācijas akadēmiskajam tautasdziesmu izdevumam" atklāšana. Beatrises Reidzānes grāmatas "Latviešu tautasdziesmu semantika. Dabas tēli tautasdziesmās" atvēršanas svētki. Muzicē postfolkloras grupa "Vecpilsētas dziedātāji".

Otrdiena, 3. novembris

1. sēde. Vada Dace Bula
Aldis Pūtelis. Ko mums noslēpis Krišjānis Barons: tekstu redakcija "Latvju dainās"
Beatrise Reidzāne. Tautasdziesmu teksts Dainu skapī, "Latvju dainās" un pārpublicējumos
Mārtiņš Boiko. Par dažiem nedarītiem un pusdarītiem darbiem klasisko tautasdziesmu izpētē
Ieva Tihovska. Ziņas par dziedāšanu pirmajos latviešu rotaļu krājumos

2. sēde. Vada Ieva Pīgozne
Indra Čekstere. "Latvju dainas" – avots maizes cepšanas tradīciju izpētē
Sandis Laime. Tautasdziesmas kā avots nakts raganu tradīcijas izpētē
Ieva Ančevska. Dziedinošās un veselību veicinošās vārdformulas latviešu tautasdziesmās
Aigars Lielbārdis. Buramvārdi latviešu tautasdziesmās

3. sēde. Vada Sandis Laime
Una Smilgaine. Ucināmās dziesmas. No "Latvju dainām" līdz mūsdienām
Guntis Pakalns. Mūsdienās populāras tautasdziesmas, kuru nav "Latvju dainās"
Māra Mellēna. Klasisko tautasdziesmu interpretācija un reinterpretācija lietojumā: bērnu un jauniešu folkloras kopu pieredze 20. un 21. gadsimta mijā

0/0