Krišjāņa
Barona
konference

Mapping Disciplinary History: Centers, Borderlands and Shared Spaces in Folkloristic Thought 2014

Mapping Disciplinary History: Centers, Borderlands and Shared Spaces in Folkloristic Thought

Konference "Mapping Disciplinary History: Centers, Borderlands and Shared Spaces in Folkloristic Thought"
20.–23. oktobris
Rīga, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrs
un 4. stāva zāle, Turaidas muzejrezervāts

Starptautiskā zinātniskā konference "Mapping Disciplinary History: Centers, Borderlands and Shared Spaces in Folkloristic Thought" ("Nozares vēsture kartē — folkloristiskās domas centri, robežjoslas un kopīgā telpa"), Daces Bulas, Sanda Laimes, Ritas Treijas un kolēģu organizēta, notika 2014. gada 20.–23. oktobrī, togad aizstājot Barona konferenci. Konference tika rīkota, lai atzīmētu Latviešu folkloras krātuves 90. gadskārtu un noslēgtu darbu pie kolektīvās monogrāfijas "Latviešu folkloristika starpkaru periodā" (sast., zin. red. Dace Bula). Institūts nesen bija pārcēlies no Latvijas Zinātņu akadēmijas augstceltnes uz jaunatklāto Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēku, un konference norisa bibliotēkas Konferenču centrā un 4. stāva zālē, kā arī Turaidas muzejrezervātā.

Konference bija veltīta folkloristikas vēsturei ar īpašu vērību pret nozares starptautisko raksturu. Kādā mērā pasaules folkloristiku var uzskatīt par vienotu pētniecisko lauku? Kādi spēki to satur kopā, un kādi turpretī veicina šķelšanos? Kā laika gaitā mainījušās hierarhijas starp intelektuālajiem centriem un perifērijām? Kā risinājušās attiecības ar kaimiņnozarēm? Vai nozarē pastāv nacionālie, reģionālie un lokālie pētnieciskie stili un kādi apstākļi noteikuši to veidošanos? Šie un vēl citi jautājumi bija referentu uzmanības lokā; viņu vidū — pasaules folkloristikas autoritātes Eliots Orings, Sandra Dolbija (Stāla), Barbru Kleina, Perti Antonens, Vilmošs Voigts, Diarmuids O'Gioleins, Ulfs Palmenfelts, kuru ievadlekcijas aizsāka katru konferences dienu. Konferencē bija pārstāvētas visas trīs Baltijas valstis, kā arī Zviedrija, Somija, Vācija, Ungārija, Slovēnija, Beļģija, Krievija un ASV.

Konferences darbu kuplināja tradicionālās dziedāšanas grupa "Saucējas", koklētāja Laima Jansone, kā arī Latvijas Mūzikas akadēmijas etnomuzikologi.

PROGRAMMA

Monday, October 20

Opening session, chair: Rita Treija
Welcome and opening remarks: Andris Vilks (Director of the Latvian National Library)
Introduction: Dace Bula (Riga, Latvia). Disciplinary Past and Shifting Geographies of Knowledge: Addressing the Interwar Period of Latvian Folkloristics
Keynote paper: Barbro Klein (Uppsala, Sweden). Baltic Folklorists and Ethnologists in Sweden: Reflections on Scholarship in Exile and Discipline Formation

Session "Disciplines: Bordercrossing and Dialogue", chair: Mícheál Briody
Kari Korolainen (Joensuu, Finland). Outlining Folklore: Drawings and the Disciplinary Relations of Folkloristics and Ethnology in Finland
Baiba Krogzeme-Mosgorda (Riga, Latvia). Folklore as Literature: Literary Approach in Latvian Folklore Research 1920s–40s
Kirsti Salmi-Niklander (Helsinki, Finland). Reciprocal Challenges — Folklorists and Book Historians Exploring Grey Areas and Marginal Genres
Marleen Metslaid (Tartu, Estonia). To Develop a National Science or to Become an Exotic Other for Big European Ethnologies — These are Our Options. Estonian Ethnology in the Late 1930s

Tuesday, October 21

Keynote session, chair: Inta Gale Carpenter
Sandra K. Dolby (Bloomington, USA). Personal Narrative: More Reflections on an Enduring Resource
Pertti Anttonen (Joensuu, Finland). Community Making in Folklore Research

Session "Disciplinary Heritage and Contemporary Challenges", chair: Martin Boiko
Lina Būgienė (Vilnius, Lithuania). Lithuanian Folklore Research: Overcoming the Recent Challenges
Anita Vaivade (Riga, Latvia). Folklore: Conceptual Shifts Between Science and Law. European Experiences
Sigrid Rieuwerts (Mainz, Germany). Illustrations of Northern Antiquities (1814): A Bicentenary Commemoration

Session "Personalities, Genres and Intellectual Exchange", chair: Kaisa Kulasalu
Sandis Laime (Riga, Latvia). Kārlis Straubergs and His Research on Latvian Witchcraft
Svetlana Tsonkova (Budapest, Hungary). Transmission Impossible? Bulgarian Charms Research Terminology Shared and Used
Aigars Lielbārdis (Riga, Latvia). Fricis Brīvzemnieks at the Very Origins of Latvian Folkloristics — An Example of Research on Charm Traditions
Guntis Pakalns (Riga, Latvia). Pēteris Šmits and the Culture of Folktale Study

Session "Shared Field: Oral Poetry", chair: Sigrid Rieuwerts
Jean-Nicolas De Surmont (Belgium). Disciplinary Filiations and Unity of Interest
Martin Boiko (Riga, Latvia). Pēteris Šmits and the Concept of the Historical Lament-Loss
Ave Goršič (Tartu, Estonia). August Martin as a Correspondent of the Folklore Archives
Kristīne Konrāde (Riga, Latvia). Meter of the Latvian Dainas: A New View Concert of traditional music, reception at the Latvian National Centre for Culture

Wednesday, October 22

Session "Geopolitical Frames", chair: Owe Ronström
Keynote paper: Diarmuid Ó Giolláin (Notre Dame, USA). Province, Nation and Empire: the Remit of Folklore Studies
Marija Klobčar (Ljubljana, Slovenia). Locality in Folklore Studies — the Reflection of National Representations or the Challenge of Overcoming Them?
Svenja Reinke (Berlin, Germany). Who is Belonging … Whose Belongings? Talking about Historical Processes of Appropriation in the Kaliningrad Region
Keynote interview with Elliott Oring (Los Angeles, USA) "Just Folklore", moderator: Dace Bula

Session "Folklorists in Public", chair: Kari Korolainen
Inta Gale Carpenter (Bloomington, USA). Applied Ethnography in Service to Community
James Deutsch (Washington, USA). Crossing Borders on the U.S. National Mall: The African Diaspora Programs at the Festival of American Folklife
Svetlana Ryzhakova (Moscow, Russia). Anthropology and Folklore in the study of worship and performance in India Reception at the Turaida Museum Reserve

Thursday, October 23

Keynote session, chair: James Deutsch
Ulf Palmenfelt (Uppsala, Sweden). Intellectual Trends and Folklore Research
Vilmos Voigt (Budapest, Hungary). The Importance of Latvian Folklore for European Folklore Research

Session "Routes of Cooperation", chair: Svetlana Tsonkova
Mícheál Briody (Helsinki, Finland). A "Handmaiden" to International Scholarship. The Irish Folklore Commission and Research
Rita Treija (Riga, Latvia). Towards International Scholarship: Early Years of the Archives of Latvian Folklore
Susanne Ziegler (Berlin, Germany). Cooperation between German and Latvian Folklorists in the 1920s
Risto Järv (Tartu, Estonia). Drawing and Transgressing Boundaries in Fairy Tale Publications

Session "Ideological Constraints", chair: Lina Būgienė
Anu Korb (Tartu, Estonia). On Supervising Collectors of Estonian Folklore in the Soviet Period
Toms Ķencis (Riga, Latvia). Soviet Latvian Folkloristics: Censorship and Mythography
Kaisa Kulasalu (Tartu, Estonia). From the Estonian Folklore Archives to the Folklore Department of the State Literary Museum: Sovietization of Folkloristics in Late Stalinist Estonia

Session "Disciplinary Legacy Reconsidered", chair: Marija Klobčar
Mari Sarv (Tartu, Estonia). Folklore and Nationalism in the 21st Century
Aldis Pūtelis (Riga, Latvia). Who Needs Folklore?
Māra Mellēna (Riga, Latvia). The Communicative Dimension of the Tradition: Heritage in Theory and Practice

0/0