Krišjāņa
Barona
konference

Folklora viņpus mutvārdiem 2013

Folklora viņpus mutvārdiem

Krišjāņa Barona konference 2013 "Folklora viņpus mutvārdiem"
31. oktobris
Rīga, Latvijas
Zinātņu akadēmijas 3. stāva zāle

2013. gadā Krišjāņa Barona konferences uzmanības centrā bija folkloras pastāvēšana ārpus mutvārdu tradīcijas, kā arī folkloras eksistence un funkcionēšana rakstveidā – rokrakstos, iespieddarbos, digitāla teksta formā, kā arī audio un vizuālās izpausmēs. Konference 2013. gadā iekļāvās Letonikas V kongresa programmā, konferenci organizēja Rita Treija, un tajā nolasīti pavisam 15 referāti. Dienas noslēgumā notika akadēmiskā izdevuma "Latviešu tautasdziesmas" 10. sējuma "Precības" un Sanda Laimes grāmatas "Raganu priekšstati Latvijā: Nakts raganas" atvēršana.

PROGRAMMA

31. oktobris

Konferences atklāšana

Sēdi vada Dace Bula
Aigars Lielbārdis. Latviešu buramvārdi rokrakstos
Baiba Krogzeme-Mosgorda. Tautasdziesmas skolēnu atmiņu albumos
Māra Vīksna. Dziesma mūža garumā (Emmas Burkas dziesmu klades)
Guntis Pakalns. Latvieši joko. Par latviešiem joko… Ieskats dažās interneta joku pasaulēs

Sēdi vada Guntis Pakalns
Aldis Pūtelis. "Un nekas cits te nav likts klāt…". Senākie baltu mitoloģijas apraksti – vai uzrakstīta mutvārdu tradīcija?
Juris Urtāns. Par kādu krusta zīmi Latvijas krustakmeņos
Sandis Laime. Teksti uz klintīm: Cēsu Sarkanās klints piemērs
Aija Fedorova. Rīgas Politehnikuma (1862–1919) studentu karcera sienu uzraksti kā 19. gs. studentu rakstītās folkloras paraugs

Sēdi vada Baiba Krogzeme-Mosgorda
Svetlana Rižakova. Mūsdienu latviešu ornaments: individuālais, pasūtītais, etnogrāfiskais?
Janīna Kursīte. Mājas "ādas" semiotiskie aspekti
Ingus Barovskis. Logi mītiski maģiskajā kontekstā
Ilze Kopmane. Folklora Jūlija Vanaga stāstu krājumos "Stāsti par Daugavu" un "No Neretas līdz jūrai" 20. gs. 40.–50. gadu latviešu bērnu prozas kontekstā

Sēdi vada Svetlana Rižakova
Jolanta Stauga. Folkloras elementi latviešu preses reklāmā
Sergejs Kruks. Iecirsts akmenī… Kapu piemiņas zīmju semiotika
Rita Treija. Īss dzīves apraksts epitāfijās

Akadēmiskā izdevuma "Latviešu tautasdziesmas" 10. sējuma "Precības" un Sanda Laimes grāmatas "Raganu priekšstati Latvijā: Nakts raganas" atvēršana

0/0