Krišjāņa
Barona
konference

Folklora lietojumā 2012

Folklora lietojumā

Krišjāņa Barona konference 2012 "Folklora lietojumā"
30.–31. oktobris
Rīga, Latvijas Zinātņu akadēmijas Mazā zāl
e

Krišjāņa Barona konference 2012 notika Latvijas Zinātņu akadēmijas Mazajā zālē, un to organizēja Aldis Pūtelis. Konferences nosaukums "Folklora lietojumā" izraudzīts, vēloties saprast, kā folklora dzīvojusi un dzīvo: gan savā tradicionālajā eksistences veidā variējoties saziņas situācijās un komunikācijā nodrošinot savu pārmantojamību, gan atrodot vēl citus veidus ārpus vairāk vai mazāk tradicionālās folkloras vides.

Divās konferences dienās referēja vairāk nekā 20 dalībnieku, pievēršoties dažādiem folkloras veidiem un to lietošanas aspektiem pretstatījumam "senāk un tagad", folkloras mūsdienu izpausmēm, senajiem folkloras žanriem jaunā vidē un izpildījumā, folkloras interpretācijām dievturībā, mūzikā, mākslā un uzņēmējdarbībā, kā arī atsevišķu tēmu izpausmēm noteiktos folkloras žanros. Konferences pirmo dienu noslēdza koncerts.

PROGRAMMA

30. oktobris

Ievadvārdi

Pirmā sesija. Vada Aldis Pūtelis
Gatis Ozoliņš. Folkloras vācēja perspektīva: agrīnie latviešu folkloristikas piemēri
Angelika Juško-Štekele. Sarkangalvītes ceļš: teksti un konteksti
Aigars Lielbārdis. Buramvārdi un dziednieki mūsdienu pilsētvidē
Brigita Bušmane. Folkloras valoda un izloksnes

Otrā sesija. Vada Sandis Laime
Ieva Pīgozne. Mītiskie priekšstati par apģērbu senāk un tagad
Ingus Barovskis. Htoniskā pasaule latviešu mitoloģijā. Tradicionālais un mainīgais
Janīna Kursīte. Bāba, māte, dieviete tradīcijā un mūsdienās

Trešā sesija. Vada Rita Treija
Ieva Garda-Rozenberga. Folklora lietojumā: radio SWH "Melnā humora tops"
Daina Roze. "Kāpēc mums nestāstījāt?!"
Guntis Pakalns. Kā latvieši lieto pasakas: pasaka par stikla kalnu (ATU 530)
Juris Urtāns. "Treji vārti" tautas dziesmās un Kurzemes Elku kalnos

Koncerts: Inita Šalkovska, Liesma Lagzdiņa, "Saucējas", "Rikši", "Nurmorkester", "Iļjinskaja pjatņica", "Pūce"

31. oktobris

Ceturtā sesija. Vada Guntis Pakalns
Toms Ķencis. Folklora kā nacionālās mākslas avots
Valdis Celms. Folkloras tēlu un ģeometrisko simbolu saistības jautājumi
Aldis Pūtelis. "Jaunā izkārta". Dievturība kā folkloras tekstu interpretācija
Andrejs Broks. Dievturu kustība kā sabiedriskā vide, kurā tradicionālās kultūras mantojums turpina savu pastāvēšanu un attīstību

Piektā sesija. Vada Ieva Pāne
Oskars Patjanko. Tautas vijolnieks mūsdienās
Iveta Dukaļska. Izpildījuma un konteksta mijiedarbība instrumentālās mūzikas tradīcijā
Ilze Šarkovska-Liepiņa. Folkloras interpretācijas jaunākajā latviešu mūzikā: estētiskās un stilistiskās tendences

Sestā sesija. Vada Toms Ķencis
Beatrise Reidzāne. "Svešo" mitoloģizācija latviešu tautasdziesmās
Kārlis Vērdiņš. Homoerotisms un latviešu folklora
Inese Spīča, Ernests Spīčs. Folkloras lietojums Latvijas etnoproduktu radīšanā mūsdienās

Diskusija un konferences noslēgums

0/0