Krišjāņa
Barona
konference

Tradīcija un robežas 2011

Tradīcija un robežas

Krišjāņa Barona konference 2011 "Tradīcija un robežas"
25.–26. oktobris
Rīgas
Latviešu biedrības nama Līgo zāle

2011. gada K. Barona konference "Tradīcija un robežas" bija daļa no Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa. Daces Bulas un Unas Smilgaines organizēta, konference rosināja domu apmaiņu par attiecībām starp kultūru un robežu pastāvēšanu laikā un telpā – ģeogrāfiskajā, politiskajā, sociālajā. Programmā – 23 zinātniski referāti.

PROGRAMMA

25. oktobris

Daces Bulas ievadvārdi

Sēdi vada Una Smilgaine
Ieva Tihovska. Robežas Latvijas čigānu etniskajā identitātē un kultūrā – skats no mūzikas
Aldis Pūtelis. "[..] citādas tiesības mums nebij to darīt" – dievturība un kultūras robežu nospraušana
Rūta Muktupāvela. Telpas un laika robežas Latvijas pierobežas lietuviešu apziņā
Eva Eglāja-Kristsone. Robežas simbolizācija latviešu rakstnieku aprakstos par ceļojumiem ārpus PSRS

Sēdi vada Guntis Pakalns
Juris Urtāns. Latvijas ūdensteču vietvārdi ar sakni svēt-, svent- kā seno robežu apzīmētāji
Sanita Bērziņa-Reinsone. Mežs kā mājas? Divi stāsti par deviņiem gadiem mežā
Baiba Buceniece. Kapsēta kā vairāku pasauļu robeža latviešu folklorā
Andris Ērglis. Folkloristu laiki Piebalgā. 1954. gads

Sēdi vada Baiba Krogzeme-Mosgorda
Guntis Pakalns. Tradicionālā stāstīšana – mēģinājumi definēt robežas
Aigars Lielbārdis. Latviešu buramvārdu laika un telpas robežas
Una Smilgaine. Augu vākšana Viduskurzemē. Mākslas un tradicionālās kultūras robežas
Svetlana Rižakova. Burvestības līnijas un robežas. Mūsdienu latviešu pieredze

Sēdi vada Rita Treija
Ieva Pāne. Robežmītu pārvērtēšana: Bārtas un Nīcas garie saucieni un leiši
Angelika Juško-Štekele. Uz pārpuma robežas: deviantās uzvedības modeļi latgaliešu pasakās
Ieva Pīgozne. Krāsu robežas latviešu tautasdziesmās. Dzeltens, sarkans, brūns

26. oktobris

Sēdi vada Ieva Pāne
Dace Bula. Par robežām un starpkaru perioda folkloristiku Eiropā
Gatis Ozoliņš. "Latvju tautas daiņas" – vēsturiski etnogrāfisko pētījumu robežas
Anda Beitāne. Tradīciju robežas Latvijas etnomuzikoloģijā
Ilze Šarkovska-Liepiņa. Jēkabs Graubiņš latviešu folkloristikā politisko režīmu griežos (19401944)

Sēdi vada Sandis Laime
Sergejs Kruks. Tradīcijas robežas: Arvīds Pelše un "Diena" par Līgo svētkiem ar 40 gadu distanci
Zane Prēdele. Jāzepa Vītola "Gaismas pils": tradīcijas uztvere kopš 1901. gada
Iveta Dukaļska. Tradicionālais un mainīgais kāzu vārtu tradīcijā Latgalē
Māra Mellēna. Dziedāšanas un dzīvošanas mijiedarbe Otaņķos (20. gadsimta 2. puse un 21. gadsimta sākums): tradīcijas dinamika laikā, telpā un personiskajā pieredzē

0/0