Krišjāņa
Barona
konference

Personība folklorā un folkloristikā 2010

Personība folklorā un folkloristikā

Krišjāņa Barona konference 2010 "Personība folklorā un folkloristikā"
28.–29. oktobris
Rīga, Latvijas
Zinātņu akadēmijas 3. stāva zāle

2010. gadā, atzīmējot Krišjāņa Barona dzimšanas dienu, pētnieku skats bijis vērsts uz cilvēku – indivīdu folklorā un folkloristikā. Konferences uzmanības centrā bija gan labi pazīstamas, gan līdz tam mazāk iepazītas personības – folkloras teicēji, pierakstītāji, pētnieki un citi. Divās dienās izskanēja pavisam 23 priekšlasījumi.

Konferences pirmās dienas noslēgumā norisa Jāņa Alberta Jansona grāmatas "Latviešu masku gājieni" (zin. red. Gatis Ozoliņš) un Māras Vīksnas grāmatas "Sveicināti Saldū!" atvēršanas svinības. Konferenci organizēja Rita Treija. Ar 2010. gadu aizsākās LU LFMI sadarbība ar mākslinieku Krišu Salmani, kurš ir Krišjāņa Barona konferences "Personība folklorā un folkloristikā" dizaina autors.

PROGRAMMA

28. oktobris

Sēdi vada Rita Treija
Konferences atklāšana
Māra Vīksna. 2010. gads LFK personāliju vēsturē
Sanita Reinsone. Kontekstuālās variācijas un personību personiskuma atspulgi stāstos
Dace Bula. Par divu nozaru (ne)sastapšanos: subjekts literatūrā un folklorā
Zigrīda Frīde. Folkloristikas konteksti senākā laikposma latviešu literatūras vēsturē

Sēdi vada Ieva Garda-Rozenberga
Dagmāra Beitnere. Sociālais raksturs un kā notika pagrieziens uz latvietību 19. gs. socioloģisko teoriju skatījumā
Rita Treija. Personības suģestija: Kārle Krons un latvieši
Guntis Pakalns. Pētera Šmita "Latviešu pasakas un teikas" – kas varēja būt savādāk?
Aldis Pūtelis. Zinātnieks un dzejnieks: Jēkabs Lautenbahs

Sēdi vada Dace Bula
Gatis Ozoliņš. Folklorists un skolotājs Jānis Alberts Jansons
Toms Ķencis. Arveds Švābe latviešu folkloristikā
Daina Roze. Jānis Jaunsudrabiņš: folklora, daba un dārzs – kā latviskās identitātes zīmes
Grāmatu atvēršana: Jāņa Alberta Jansona grāmatas "Latviešu masku gājieni" (zin. red. Gatis Ozoliņš) un Māras Vīksnas „Sveicināti Saldū!”

29. oktobris

Sēdi vada Guntis Pakalns
Elga Melne. Personību loma akadēmiskā tautasdziesmu izdevuma tapšanā
Ieva Kalniņa. Milda Losberga un folkloristika Latvijas Valsts Universitātē (1952–1981)
Beatrise Reidzāne. Folkloristei, sakāmvārdu pētniecei Elzai Kokarei – 90
Lilija Kudirkiene. Lietuviešu paremiologs Kazis Grigs (1924–2002). Kontakti ar Latvijas folkloristiku

Sēdi vada Ieva Pāne
Anda Beitāne. Teicēja un pētnieka faktors latviešu tradicionālās mūzikas dokumentācijas vēsturē
Māra Mellēna. Tradīcijas pārmantošana, saglabāšana un tālāknodošana – biogrāfiskie un kopienas konteksti: Otaņķu etnogrāfiskā ansambļa un vadītājas Zentas Bērtiņas pieredze
Iveta Dukaļska. Muzikants kā personība lauku kultūrvidē 20. gs. 30.–50. gados un 21. gs. sākumā
Lilita Aleksejeva. Subjekta konstruēšana Jāņa Streiča 70. gadu kino naratīvā

Sēdi vada Aldis Pūtelis
Ieva Garda-Rozenberga. Personisko stāstījumu teicējs
Aigars Lielbārdis. Erna un buramvārdi
Juris Urtāns. Ernests Brastiņš un pilskalnu folklora
Gražina Kadžīte. Leģendārais 20. gs. Lietuvas folkloras vācējs Jurģis Dovīdaitis un viņa teicēji

Aļģirda Tarvīda dokumentālā filma "Jurģis Dovīdaitis. Mantojums" (1998)

0/0