Krišjāņa
Barona
konference

Lauka pētījums: no ieceres līdz rezultātam 2008

Lauka pētījums: no ieceres līdz rezultātam

Krišjāņa Barona konference 2008 "Lauka pētījums: no ieceres līdz rezultātam"
30.–31. oktobris
Rīga, Latvijas Zinātņu akadēmijas 3. stāva zāle

Krišjāņa Barona konference 2008 "Lauka pētījums: no ieceres līdz rezultātam" bija veltīta lauka pētījumam – šaurākā nozīmē datu vākšanas darbam, bet plašākā – folkloras izziņai tās dzīvajā lietojumā, iederīgajā sociālajā un kultūras kontekstā. Konferenci organizēja Sandis Laime un Dace Bula. Līdzās sekcijām ar 20 referātiem konferencē bija audiovizuālā sadaļa, kurā demonstrēja dokumentālās filmas un lauka pētījumu gaitu video un fotogrāfijās. Konferences pirmo dienu noslēdza grāmatas "Medņevas dziedātājas" (sast. Anda Beitāne) atvēršanas svinības ar Medņevas etnogrāfiskā ansambļa piedalīšanos.

PROGRAMMA

30. oktobris

Vada Sandis Laime
Konferences atklāšana
Dace Bula. Lauka stāsts Latvijas pētnieciskajā diskursā
Agita Lūse. Novērojums, līdzdalība un pētnieka iniciēta darbība kā  epistemoloģiskas pozīcijas un ētiskas nostājas
Anda Beitāne. Lauka pētījumi Latvijas etnomuzikoloģijā

Vada Dace Bula
Svetlana Rižakova. Lauka pētījumu ētika un pragmatika
Ieva Raubiško. Vardarbīgais un neparedzamais: saraustīta laika un telpas pieredze lauka pētījumos Čečenijā
Eva Eglāja-Kristsone. Kā pīle uz ledus. Intervētājas piezīmes, strādājot pie pētījuma literatūrvēsturē

Vada Angelika Juško-Štekele
Sandis Laime. Laukā no arhīva: LFK materiālu izmantošana lauka pētījumos par vietu folkloras attīstības tendencēm mūsdienās
Lilija Jakubenoka. Seno karu atstātās pēdas Latvijas kultūrainavā, ar tiem saistīto teiku vēsturiskais un mītiskais aspekts
Sanita Reinsone. Stāsts, iztēlošanās un realitātes konstruēšana jeb dažādais izziņas process intervijās
Iveta Dukaļska. Tautas muzikantu intervēšanas pieredze lauka pētījumos

Vada Gatis Ozoliņš
Aigars Lielbārdis. Latviešu buramvārdu vācēji, pieraksta vietas un tekstu raksturs krājumā Латышские народные загаворы и заклинания (1881, Maskava)
Kristīne Konrāde. Viens ievērojams pētniecības darbs: Milmana Perija un Alberta Lorda mutvārdu naratīvās dzejas vākšana Dienvidslāvijā 20. gs. sākumā
Ieva Vītola. Mēs no Rīgas: lauka pētījumu pieredze komunikatīvā aspektā

Grāmatas Medņevas dziedātājas (sast. Anda Beitāne) atvēršana ar Medņevas etnogrāfiskā ansambļa piedalīšanos

31. oktobris

Vada Juris Urtāns
Angelika Juško-Štekele. Lauka pētījums kā studiju procesa sastāvdaļa Rēzeknes Augstskolā
Janīna Kursīte. Ekspedīciju poētika
Aldis Pūtelis. Kur viss kā sendienās: ieceres un rezultāti ekspedīcijās uz Kolkas pagastu un Sventāju
Gatis Ozoliņš. Ceļš uz lauku. 2006.–2008. gada latviešu dievturu grupu pētniecības pieredze

Vada Janīna Kursīte
Juris Urtāns. Pārdomas par pētnieka apģērbu kā faktoru lauka pētījumā
Beatrise Reidzāne. Nirzas pagasta teicēji 1972. gada ekspedīcijā
Guntis Pakalns. Vākumi un vērojumi, veidojot stāstnieku kopienu Kurzemē

Audiovizuālā sekcija

Vada Anda Beitāne
Juris Urtāns. Augšzemes teiku ezeri (foto)
Gatis Ozoliņš. Dievturu vērtums (video)
Māra Mellēna. Tradīciju performances stratēģijas Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kustībā: ekspedīciju vākumi un izpausmes priekšnesumā (video)
Guntis Pakalns. Stāstnieku konkursos savāktie stāsti – problēmas un iespējas (video)

Vada Guntis Pakalns
Anda Beitāne. Latvijas Mūzikas akadēmijas lauka pētījumi Alsungā un Jūrkalnē 2007. gadā (video)
Dainis Stalts. Mezglu raksti (dokumentālā filma, 1984)
Dzintars Liepiņš, Dzintra Paegle. Dialektu materiālu vākšana 20. gs. 70. gadu sākumā Ziemeļvidzemē un Augšzemē (video)
Aigars Lielbārdis. Vera i Juons (dokumentālā filma, 2007)

0/0