Krišjāņa
Barona
konference

Svētki un svinēšana: tradīciju procesi Latvijā 2007

Svētki un svinēšana: tradīciju procesi Latvijā

Krišjāņa Barona konference 2007 "Svētki un svinēšana: tradīciju procesi Latvijā"
30.–31. oktobris
Rīga, Rīgas Latviešu biedrības Līgo zāle

Krišjāņa Barona konference 2007 "Svētki un svinēšana: tradīciju procesi Latvijā", Daces Bulas organizēta, norisa Letonikas II kongresa ietvaros. Konferences tematika bija veltīta svētkiem plašā nozīmē, un tajā izskanēja 24 referāti. Konferencē tika atvērta Latviešu folkloras krātuves sērijas "Folkloristikas bibliotēka" pirmā grāmata – Luža Bērziņa "Greznas dziesmas" (red. Rita Treija).

PROGRAMMA

30. oktobris

1. sēde. Vada: Dace Bula
Konferences atklāšana
Beatrise Reidzāne. Latviešu svētku nosaukumu etimoloģijas
Sandis Laime. Pirmās pieguļas nakts svinēšana un Ūsiņa kulta vietas Vidzemē
Inga Sarma. Vastlāvja svinēšana Jūrmalas zvejnieku ciemos 19. gs. beigās
Rita Treija. Agates diena, Agates brīnumi

2. sēde. Vada: Gatis Ozoliņš
Angelika Juško-Štekele. Svētku semantiskās modifikācijas sieviešu reproduktīvo tabu atainojumā
Aīda Rancāne. Latviešu tradicionālas maskas – laika atjaunotājas pārejas ritos
Iveta Dukaļska. "Īšona grjadzēs" – sociālo aspektu izpausmes maskošanās rituālos Latgalē
Ieva Pīgozne-Brinkmane. Sadancotās kurpes

3. sēde. Vada: Anda Beitāne
Zaiga Sneibe. Rekrūšu atvadu rituāls (Latgales materiāls)
Iveta Tāle. Dzeršanas tradīcijas Lejaskurzemes godos
Elga Melne. Ikdiena un svētki kādā dzīvesstāstā no Vecsalacas
Māra Vīksna. Vai Ziemassvētki ir svētki visiem? (Pēc A. Bīlenšteina materiāliem)

Luža Bērziņa grāmatas "Greznas dziesmas" atvēršana Kluba zālē

31. oktobris

4. sēde. Vada: Aivita Putniņa
Kristīne Konrāde. Identitāte un publiskā telpa: svētki kā identitātes veidotāji
Guntis Pakalns. Ziemassvētki internetā – veselīga ironija vai kas vairāk?
Baiba Krogzeme-Mosgorda. Ziemassvētku/Jaungada pastkaršu rakstīšanas tradīcija: teksti un konteksti
Vineta Grigāne. Mediju līdzdalība Līgo svētku svinēšanā (2000.2007. gada prakse)

5. sēde. Vada: Angelika Juško-Štekele
Dace Bula. Dzimuma svinēšana: 8. marts Baltijā
Aivita Putniņa, Inga Buša. Jaunās svētku tradīcijas; Rīgas praida simbolika un atribūti.
Sergejs Kruks. Rituāla un anti-rituāla centri: Latvijas pieminekļi 20. gadsimtā
Toms Ķencis. Svētku simulācija

6. sēde. Vada: Baiba Krogzeme-Mosgorda
Anda Beitāne. Svētki kā tradicionālās mūzikas funkcionālais konteksts 21. gadsimtā
Gatis Ozoliņš. Mūsdienu dievturu rituālu habitus
Liena Teterovska. Krustabu un kāzu godi 20. gs. beigās un 21. gs. sākumā Vidzemē. Rīgas tautas tradīciju kopas "Budēļi" pieredze.
Una Smilgaine. Svētku svinēšana kādā Rīgas bērnudārzā
Aigars Lielbārdis. Svētku un tradicionālās maģijas savstarpējie konteksti.

0/0