Krišjāņa
Barona
konference

Bērnības pieredze: kultūras aspekti 2006

Bērnības pieredze: kultūras aspekti

Krišjāņa Barona konference 2006 "Bērnības pieredze: kultūras aspekti"
31. oktobris un 1. novembris
Rīga, Rīgas Latviešu biedrības nama Līgo un Kluba zāle

Krišjāņa Barona konference 2006. gadā, latviešu bērnu folkloras pētnieces Vilmas Grebles (1906—1991) 100. jubilejas gadā, bija veltīta tradīcijām un kultūras tekstiem, kuru centrā ir bērns un bērnība. Konference, Daces Bulas rīkota, bija apliecinājums plašai dažādu nozaru pārstāvju interesei par šo tēmu – kopumā nolasīti 30 referāti, autoriem pārstāvot deviņus dažādus pētniecības centrus. Konferences ietvaros norisa Elga Melnes grāmatas "Senos laikos Umurgā" atvēršanas svinības.

PROGRAMMA

31. oktobris

Vada Dace Bula
Konferences atklāšana
Māra Vīksna. Vilmas Grebles mūžs zinātnei un bērniem
Iveta Leitāne. Bērnības konstrukta reliģiskie avoti un intensionālais lietojums Latvijā 19./20. gadsimta mijā
Karīna Vasiļevska. Bērns kā indivīds mūsdienu Latvijā

Vada Mārtiņš Boiko
Baiba Krogzeme-Mosgorda. Atmiņas par bērnību Purvciema pagalmā 20. gadsimta 40.–50. gados
Sanita Bērziņa-Reinsone. Stāsts paaudzēs – pieaugušie bērni un stāstīšanas tradīcija
Dace Bula. Zvejnieku bērni: pieredzes ceļi mangaļsalnieku atmiņu stāstos

Vada Gatis Ozoliņš
Bārbala Stroda. Bērnišķā varoņa pieaugšana: pasakas kanona izmaiņas jaunākajā fantāzijas literatūrā bērniem
Aldis Pūtelis. Mitoloģija un cilvēces bērnība
Ilva Skulte. Bērns un lasīšana: mīti, teksti un popkultūra

Grāmatas "Senos laikos Umurgā" atvēršana (sast. Elga Melne)

1. novembris

Vada Angelika Juško-Štekele
Guntis Pakalns. PEPT stāstnieku konkursu 10 gadi – pieredze un piedzīvojumi
Māra Mellēna. Tradīcijas komunikatīvā dimensija – bērnu un jauniešu folkloras kustības "Puleimu, pulkā teku" pieredze
Ernests Spīčs. Spēļu un rotaļu interpretēšana tradicionālās kultūras mērķprogrammas "Pulkā eimu, pulkā teku" ietvaros

Vada Dace Markus
Ilmārs Freidenfelds, Viktorija Kuzina. Tautasdziesmas un pasakas sākumskolas mācību grāmatās (latviešu valoda, dziedāšana, ētika, ticības mācība)
Margarita Kaltigina. Folklora latviešu un citu tautu mācību grāmatās sākumskolai
Tija Zīriņa. Pirkstu rotaļas latviešu tautasdziesmās kā sensoro prasmju aktivizētājas mazbērnu vecumā

Vada Aldis Pūtelis
Mārtiņš Boiko. Akustiskā biokomunikācija un daži bērnu mūzikas veidi
Taīda Lange. Latviešu tradicionālās teiktās dziesmas un to izmantošana bērnu muzikālajā audzināšanā
Vilis Bendorfs. Šūpļa dziesmu loma latviešu tautasdziesmu melodikas tapšanā
Iveta Dukaļska. Muzicēšanas prasmju apguves iespējas bērniem 20. gadsimta 40.–60. gados

Vada Māra Vīksna
Dace Markus. Bērna valoda ārpus kultūras ierobežojumiem
Lilija Jurģīte. Personvārda loma bērna dzīvē
Elga Melne. Pirkstu nosaukumi bērnu folklorā
Anna Vulāne. Deminutīvs bērna emocionālajā pieredzē

Vada Baiba Krogzeme-Mosgorda
Angelika Juško-Štekele. Infanticīda atskaņas latgaliešu folklorā
Una Smilgaine. Saru pēršana maziem bērniem. Tradīcijas izpausmes agrāk un tagad
Gatis Ozoliņš. Dievturu krustabu rituāls
Rita Treija. Kristību ceremonijas analogi padomju tradīcijās

Vada Guntis Pakalns
Ieva Marga Markausa. Dažādu paaudžu cilvēku savu bērnības spēļu un rotaļu vērtējums
Inga Sarma. Bērnu rotaļlietas, spēles un vaļasprieki Latvijā 20. gadsimtā
Gunita Ģēģere. Bērnu rotaļas Jēkabpils mikrorajonos 20. gadsimta 80. gados

0/0