Krišjāņa
Barona
konference

Latvijas novadi: tradīcijas, teksti, identitātes 2005

Latvijas novadi: tradīcijas, teksti, identitātes

Krišjāņa Barona konference 2005 "Latvijas novadi: tradīcijas, teksti, identitātes"
24.–25. oktobris
Rīgas Latviešu biedrības Līgo zāle

Krišjāņa Barona 170. gadskārtā, Daces Bulas organizēta, norisa konference "Latvijas novadi: tradīcijas, teksti, identitātes", kas iekļāvās Letonikas I kongresā. Konferencē tika nolasīti 22 referāti, to autori pārstāvēja deviņas pētnieciskas iestāde.

PROGRAMMA

24. oktobris

Vada: Dace Bula
Elga Melne. Folkloras kolekcija – novada savdabības atspoguļotāja
Māra Vīksna. Folkloras vākumi Sventājā gadsimta garumā
Angelika Juško-Štekele. Etniskie stereotipi latgaliešu folklorā
Aldis Pūtelis. Savējie un svešie: Mitoloģiskās robežas novilkšana
Gatis Ozoliņš. Vai iespējamas dažādas Latvijas novadu mītiskās tradīcijas?

Vada: Guntis Pakalns
Rita Treija. Epitāfijas un Latvijas ģeogrāfija
Ieva Vītola. Naudas akmeņi Latvijas novados: mutvārdu tradīcijas attīstība
Lilija Jakubenoka. Mitoloģiskie akmeņi un ar tiem saistītā vēstītājfolklora – ziņu sniedzēji par htoniskajām dievībām
Beatrise Reidzāne. Tradicionalitāte folklorā un reliģijā (robežareāla pieredze)
Ieva Pīgozne-Brinkmane. Senais apģērbs un tā valkātāji mūsdienu Vidzemē

25. oktobris

Vada: Angelika Juško-Štekele
Mārtiņš Boiko. Latgales tradicionālā mūzika un latgaliešu identitāte
Anda Beitāne. Tradicionālā dziedāšana Ziemeļlatgalē: konteksti, personības, varianti
Iveta Tāle. Tradicionālā dziedāšana kā ziemeļlatgaliskās identitātes sastāvdaļa
Iveta Dukaļska. Tautas muzikants mūsdienu kultūrvidē

Vada: Gatis Ozoliņš
Guntis Pakalns. Džūkstes spoku vietas – senāk un mūsdienās
Baiba Krogzeme-Mosgorda. Salacgrīvas muzeja materiāls folklorista skatījumā
Ieva Garda. Personīgās pieredzes stāsti mūsdienu folkloras aspektā: Alsungas piemērs
Sanita Bērziņa-Reinsone. Ziemeļvidzemes precību tradīciju atspoguļojums A. Purmala manuskriptā

Vada: Elga Melne
Māra Mellēna. Sēlija – iedomātā un reālā: Aknīstes un aknīšānu un PEPT dalībnieku stāsti
Una Smilgaine. Bērnu folklora Aizputē
Ieva Marga Markausa. Laikmetu maiņas izraisītās īpatnības bērnu spēlēs un rotaļās
Aigars Lielbārdis. Vārdošanas tradīcijas mūsdienās Latgalē

0/0