Krišjāņa
Barona
konference

Tradīcija un jaunrade 2004

Tradīcija un jaunrade

Krišjāņa Barona konference 2004 "Tradīcija un jaunrade"
29. oktobris
Rīga, Latvijas Zinātņu akadēmija

Atzīmējot Latviešu folkloras krātuves 80. gadskārtu, tās vadītāja Dace Bula organizēja Krišjāņa Barona konferenci "Tradīcija un jaunrade". Dalībnieki bija aicināti apcerēt plašu tēmu loku: kultūras dinamisms: tradīcija un jaunrade, saglabāšanās un izzušana; autentiskums un jaunradītā tradīcija, folklorisms, fakelore; tradīcija un mūsdienu kultūra, saziņas tehnoloģijas, mediji, tūrisms; tradīciju dinamika sociālā, ģeogrāfiskā, biogrāfiskā, vēsturiskā kontekstā utt. Konference pulcēja 19 referentus, kas uzstājās piecās sēdēs. Diena izskanēja, atzīmējot Latviešu folkloras krātuves jubileju, un slēdzot krātuvei veltīto izstādi, kuras planšetes turpmākajos gados bija apskatāmas LZA augstceltnes 15. stāva foajē.

PROGRAMMA

29. oktobris

Konferences atklāšana
Māra Vīksna. Latviešu folkloras krātuve nostāstos un anekdotēs

1. sēde "Tradīcija teorijā un sociālajā praksē"
Sergejs Kruks. Identitātes nepārtrauktības un realitātes mainīguma reprezentācijas dilemma: pagātnes un tagadnes interdiskursīvā mijiedarbība
Māra Mellēna. Komunikācija, tradīcija, identitāte
Agita Misāne. Jaunradītās tradīcijas: Rietumu teorijas un Latvijas piemēri

2. sēde "Tradīciju interpretācijas un sociālie konteksti"
Baiba Bela-Krūmiņa. Kāzu tradīciju interpretācijas dzīvesstāstos
Aivita Putniņa. Ticējumi par sievieti politiķi Latvijas politiskajā vidē
Dace Bula. Citu tradīcijas: latviešu kultūra krievu seriālā "Melnais krauklis"
Baiba Krogzeme-Mosgorda. Atmiņu albumu ilustrēšanas tradīcijas

3. sēde "Tradīcija: stabilais un mainīgais"
Kristīne Konrāde. Jaunrade kā daļa no tradīcijas
Anda Beitāne. Vokālā daudzbalsība latviešu tradicionālajā mūzikā. Pagātne un tagadne
Ernests Spīčs. Tradicionālā deja Latvijā un tās mūsdienu eksistences formas
Elīna Kūla-Braže. Maskas un ziemas masku gājienu folklora mūsdienu sarīkojumos

4. sēde "Mitoloģijafolkloraliteratūra"
Juris Urtāns. Pastamuižas Velnakmens folklora un datēšanas princips post quam
Gatis Ozoliņš. Dabas sugas sociālā funkcija latviešu tautasdziesmās
Alīna Romanovska. Latviešu un senprūšu dievību semiotika Antona Austriņa daiļradē
Ieva Kalniņa. Anna Brigadere un folklora

5. sēde "Tradīciju dinamika"
Janīna Kursīte. Vārkavas novads teikās un nostāstos
Mārtiņš Boiko. Mirušo ofīcijs: tradīcijas dinamika 20. gadsimtā
Guntis Pakalns. Pasaku parodijas
Una Smilgaine. Vai šodien dzied šūpuļdziesmas?

Konferences noslēgums – "Latviešu folkloras krātuvei 80"

0/0