Krišjāņa
Barona
konference

Folklora un ikdienas kultūra: interpretācijas teorija un prakse 2003

Krišjāņa Barona konference 2003 "Folklora un ikdienas kultūra: interpretācijas teorija un prakse"
31. oktobris
Rīga, Reiterna nams

Krišjāņa Barona konferenci 2003 "Folklora un ikdienas kultūra: interpretācijas teorija un prakse" organizēja krātuves vadītāja Dace Bula. 31. oktobra izskaņā notika Mārtiņa Boiko grāmatas "Latviešu teikto dziesmu melodiskā veidojuma tehnikas" atvēršanas svētki, kurā piedalījās folkloras kopa "Grodi". Šī konference aizsāka tradīciju publicēt uz nolasīto referātu pamata izstrādātus rakstus žurnāla "Letonica" folkloristikas numuros.

PROGRAMMA

31. oktobris

Rīta sēde: "Ikdienas kultūra / kultūras ikdiena", vada Dace Bula
Ievadvārdi
Janīna Kursīte. Čiulis un čangalis: ikdienas stereotipi
Māra Mellēna. Tradicionālā kultūra starp ikdienu un svētkiem: pārmantošana, apgūšana un pielietošana
Velga Vēvere. (Ik)dienas filosofija: lietu pasaule

Priekšpusdienas sēde: "Teorija, metode un pētnieciskā prakse", vada Juris Urtāns
Baiba Krogzeme-Mosgorda. Konteksta problēma skolēnu atmiņu albumu materiāla interpretācijā
Gatis Ozoliņš. Totēmisms un pasaka
Rūta Muktupāvela. Inkulturācijas tradīciju metamorfoze mītiskās domāšanas ietekmē
Gita Girņus. Žanra kategorija tautas literatūrā un naratīvs latviešu folklorā

Ar izstādi "Dziedošais Dainu kalns" iepazīstina tās veidotājas: Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne un Ilze Kisila

Pēcpusdienas sēde: "Materiāls un interpretācija(s)", vada Janīna Kursīte
Juris Urtāns. Vidzemes muldakmeņi
Eva Eglāja-Kristsone. I. Ziedoņa dzejolis + krišnaītu melodija = latviešu folklora? jeb: literatūras procesa saskarsme ar folkloras kustību
Iveta Tāle. Naudas lietojuma ekonomiskie un neekonomiskie aspekti krustību dziesmās un ieražās
Guntis Pakalns. Almas Makovskas pasakas: tradīcija un priekšnesums

Mārtiņa Boiko grāmatas "Latviešu teikto dziesmu melodiskā veidojuma tehnikas" atvēršanas svētki, dzied folkloras kopa "Grodi"

0/0