Krišjāņa
Barona
konference

Folkloras vākšana, darbs ar teicēju – pieredze, metodes un interpretācija 2001

Krišjāņa Barona konference 2001 "Folkloras vākšana, darbs ar teicēju – pieredze, metodes un interpretācija"
31. oktobris
Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zāle

Krišjāņa Barona konferenci 2001 "Folkloras vākšana, darbs ar teicēju – pieredze, metodes un interpretācija" rīkoja Guntis Pakalns, Aldis Pūtelis un Māra Vīksna. Konferences ietvaros tika atvērta Latviešu folkloras krātuves pētnieku sagatavotā un līdz tam vienīgi rokraksta manuskriptā pieejamā Ansa Lerha-Puškaiša Latviešu tautas teiku un pasaku 7. sējuma 2. daļa (izdevniecība "Atēna", 2001).

Barondienas vakarā turpat Rīgas Latviešu biedrības namā notika Folkloras gada balvas sarīkojums. Bija nolūks iedibināt jaunu tradīciju, apvienojot divus nozīmīgus pasākumus – konferenci un balvu pasniegšanas ceremoniju.

PROGRAMMA

31. oktobris

Konferences organizētāju ievadvārdi
Māra Vīksna. Folkloras ekspedīciju vēsture Latvijā
Boriss Infantjevs. Padomju folklora un tās vākšanas metodes
Aldis Pūtelis. Darbs ar lībiešu teicējiem Kolkas pagastā
Anda Beitāne. Ziemeļlatgales teicēji un viņu loma latviešu tradicionālās kultūras mūsdienu procesos

Ansa Lerha-Puškaiša "Latviešu tautas teiku un pasaku" 7. sējuma 2. daļas prezentācija

Renāte Tavare. Ieskats Latgales teicēju dzīves gājumā (pēc LFK ekspedīciju materiāliem, 1958.– 1960. g.)
Renāte Vītola. Uzklausot nedzirdīgo teicēju Ķērstu Balceri
Māra Mellēna. Apzinātā un neapzinātā dokumentēšana bērnu folkloras kustībā
Ernests Spīčs. Vai mūsdienās var vākt folkloru virtuālā veidā?

Māra Zirnīte. Metode mutvārdu vēstures ekspedīcijās
Gita Girņus. Folkloras prakse! Kas tā tāda? Par folkloras izpratnes atšķirīgiem stereotipiem
Angelika Juško-Štelele. Folkloras vākšanas prakse Rēzeknes Augstskolā – pieredze, problēmas un ieceres

Artūrs Uškāns. Muzikālo folkloras vērtību uzkrāšana Latgalē mūsdienās
Māris Jansons. Tautas mūzikas centra arhīvs
Helmī Stalte. Zudušais arhīvs – avoti, ceļi, mīti
Ieva Pīgozne, Uldis Brinkmanis. Senās vides darbnīcas pieredze 9.–10. gs. baltu priekšmetiskās kultūras izzināšanā un dokumentēšanā

0/0