Krišjāņa
Barona
konference

Cilvēks. Dzīve. Stāstījums 2000

Konference "Cilvēks. Dzīve. Stāstījums"
31. oktobris
Rīga, Latvijas Zinātņu akadēmijas Sēžu zāle

2000. gadā Barondienas ietvaros notika starpdisciplināra konference "Cilvēks. Dzīve. Stāstījums", to rīkoja LU FMI Latviešu folkloras krātuve (Dace Bula) kopā ar Latvijas Antropologu biedrību (Agita Lūse). Priekšlasījumu autori pārstāvēja septiņas nozares: folkloristiku, antropoloģiju, socioloģiju, filozofiju, literatūrzinātni, etnomuzikoloģiju un psiholoģiju. Uz nolasīto referātu pamata sagatavoti zinātniski raksti, kas iekļauti 2002. gadā izdotajā rakstu krājumā.

PROGRAMMA

31. oktobris

Velga Vēvere. Naratīvs 20. gadsimta filosofiskajā diskursā
Ieva Kalniņa. Rūdolfs Blaumanis atmiņās objektivitāte vai subjektivitāte
Kristīne Portere. Rakstīt kultūru: etnogrāfijas kvalitatīvi stāstījumi
Maruta Pranka. Stāstījums kā pētījuma metode socioloģijā
Rita Grāvere. Dzimtu vēstures daži aspekti cilvēcisko atmiņu gaismā
Baiba Bela-Krūmiņa. Dzīvesstāsts mutvārdu vēstures skatījumā
Sandra Sebre. Disociatīvi lūzumi no vardarbības cietušas sievietes dzīves stāstījumā
Daina Jurika. Darba meklētāju stāsti
Baiba Meistere. Pētnieka atbildība, lietojot anketēšanas metodi folkloras vākšanā un interpretācijā
Guntis Pakalns. Stāstījumi un stāstījumu pētniecība dažas idejas, iespējas un piedzīvojumi
Māra Mellēna. [Par studentu socializāciju ārpus mācību procesā – Aristoteļa svētkiem utt.]
Elīna Kūla-Braže. [Par studentu folkloras vākumu]
Aldis Pūtelis. Teiksmainās vēstures stāsti. Novadpētniecība un poētiskā pieeja
Mārtiņš Boiko. "Tikšanās ar mirušajiem sapņos": tipizēti un netipizēti stāstījumi un to funkcionālie un kultūrvēsturiskie konteksti. Prelimināra tipoloģija
Agita Lūse. Stāsts kā pieredzes atsavināšana liecināšana harizmātiskās draudzēs
Aivita Putniņa. Komunikācija un pieredze: stāsti par dzemdībām un grūtniecību Latvijā

0/0