Krišjāņa
Barona
konference

Galda dziesmu dziedāšanas tradīcija Latvijā un Zviedrijā 1999

Krišjāņa Barona konference 1999 "Galda dziesmu dziedāšanas tradīcija Latvijā un Zviedrijā"
30. oktobris
Rīga, Latvijas Zinātņu akadēmija

1999. gadā Krišjāņa Barona dienas ietvaros LU LFMI Latviešu folkloras krātuve kopā ar biedrību "Latvija–Zviedrija" rīkoja starptautisku zinātnisku konferenci "Galda dziesmu dziedāšanas tradīcija Latvijā un Zviedrijā". Konferences tēžu krājums sagatavots trīs valodās – latviešu, zviedru un angļu. Krājumā iekļauti arī pilni referātu (rakstu) teksti: Jāņa Rozenberga "Zviedru vārda semantika klasiskajās tautas dziesmās kultūrvēsturisko sakaru skatījumā" un Knuta Skujenieka "Stenders un Belmans”.

Daudz uzmanības šai Barondienā bija veltīts zviedru 18. gadsimta dziesminiekam Karlam Mikaelam Belmanam (Carl Michael Bellman, 1740–1795). Ar viņa daiļradi latviešu valodā jau bija iepazīstinājis Knuta Skujenieka sakārtotais atdzejojumu krājums "Dziesmas, vīns un mazā nāve" (Rīga: Nordik, 1997). Konferencē līdztekus Knuta Skujenieka referātam par Belmanu un Stenderu par Belmana pēctečiem stāstīja Austris Grasis. Plašā Belmana dziesmu un latviešu mūzikas koncertā uzstājās Austris Grasis, zviedru dziesminieks Martins, "Kreicburgas ziķeri" u.c.

PROGRAMMA

30. oktobris

Knuts Skujenieks. Stenders un Belmans
Baiba Putniņa. Dzīru dziesmas latviešu folklorā
Zaiga Sneibe. Galda dziesmu tradīcija latviešu tautas dziedāšanas repertuārā 19. gadsimta otrajā pusē
Jānis Rozenbergs. Leksēmas zviedri semantika latviešu klasiskajās tautas dziesmās kultūrvēsturisko sakaru skatījumā
Māra Vīksna. Zviedri latviešu tautas teikās

0/0