Krišjāņa
Barona
konference

Man dziesmiņu simt pūriņu, / Simt pūriņu vecu ziņu 1996

Krišjāņa Barona konference 1996 "Man dziesmiņu simt pūriņu, / Simt pūriņu vecu ziņu"
31. oktobris
Rīga, Latvijas Zinātņu akadēmijas
Konferenču zāle

PROGRAMMA

31. oktobris

Jānis Rozenbergs. Fricis Brīvzemnieks – latviešu folkloristikas pamatlicējs
Māra Vīksna. Skolotāju institūta devums latviešu folkloras vākšanā
Elga Melne. Vilma Greble un latviešu bērnu folklora
Baiba Meistere. Atmiņu albumu tradīcija Latvijas skolās

Piedalās folkloras teicēji un ansambļi no Sakstagala, Medņevas, Siguldas, Rīgas

0/0