Krišjāņa
Barona
konference

Маn bij dziesmu vācelīte: No rokrakstiem līdz skaitļotājiem 1993

Krišjāņa Barona konference 1993 "Маn bij dziesmu vācelīte: No rokrakstiem līdz skaitļotājiem"
29. oktobris
Rīga, Latvijas
Zinātņu akadēmija

1993. gadā noslēgumam tuvojās latviešu tautasdziesmu tekstu masīva datorizācijas projekts, kas tika īstenots kopš 1986. gada, sadarbojoties LFMI Latviešu folkloras krātuvei un LU Fizikas un matemātikas fakultātes Datorikas nodaļai. Šis darbs noteica Krišjāņa Barona konferences tēmas izvēli – "Маn bij dziesmu vācelīte: No rokrakstiem līdz skaitļotājiem". ".. referāti sniedza informāciju par šodienas aktualitātēm, par senākajiem rokrakstiem LFK fondos un pēdējā gada atradumiem, par datoru izmantošanu folkloras pētniecībā." (Vīksna M. Barona dienas. Latvijas Vēstnesis. 1993. 30. okt. 4. lpp.)

PROGRAMMA

29. oktobris

Referenti: Māra Vīksna, Jānis Rozenbergs, Beatrise Reidzāne ("Kristietības termini dainās"), Silvija Kokina (""Latvju dainu" datormasīva izveide") u. c.

Koncerts: folkloras kopas no Kraukļiem, Viļakas (vad. Lūcija Bondare) un Rīgas ("Budēļi")

0/0