Krišjāņa
Barona
konference

Latviešu folkloras krātuve 1991

Krišjāņa Barona konference 1991 "Latviešu folkloras krātuve"
31. oktobris
Rīga, Latvijas Zinātņu akadēmijas Konferenču zāle

Savas 100. jubilejas gadā Māras Vīksnas, Ojāra Zandera un citu autoru preses publikācijās tika reabilitēta padomju periodā noklusētā folkloriste un Latviešu folkloras krātuves izveidotāja Anna Bērzkalne (1891–1956). Šajā gadā Latviešu folkloras krātuve virzījās uz institucionālās identitātes atgūšanu, ko bija mainījusi padomju okupācija (vēsturiskais nosaukums – Latviešu folkloras krātuve – tika atgūts 1992. gadā). Tālab Krišjāņa Barona konferences 1991 tēma ir "Latviešu folkloras krātuve".

PROGRAMMA

31. oktobris

Māra Vīksna. Latviešu folkloras krātuves (LFK) tapšana un darbības sākuma posms
Zaiga Sneibe. Tautas mūzikas materiāli LFK
Dace Bula. Tautasdziesmas un 20.–40. gadu īpatnēji latviskā meklējumi
Jadviga Darbiniece. LFK – folkloras zinātniski pētnieciskais centrs
Jānis Rozenbergs. Divi latviešu folkloristi pirmoreiz Lejas Bulānā (Sibīrijā)

LFK fondu materiālu izstāde
Muzicē etnogrāfiskā kopa "Atzele"

0/0